AJUDES AL MEDI AMBIENT

A Moma, a més de preocupar-nos per conèixer l'origen dels materials que es fan servir en la creació del moble, també col·laborem amb diferents projectes de reforestació i protecció d´arbreda.

Això ens apropa cada vegada més a aconseguir el nostre objectiu, que és el certificat que acredita que la nostra petjada de carboni és 0.