Hotel i Geriatria
Per a instal·lacions hoteleres i geriàtriques, a més de buscar el confort per als nostres clients, també s'ha de complir amb la normativa. A MOMA hem escollit únicament els articles que per experiència, donen els millors resultats. Matalassos i bases contrastades que suposaran un estalvi per a l'empresa i un agradable record per al client.

Hotel i Geriatria  No hi ha productes en aquesta categoria

Subcategories

 • Bases per a hotels
  Hem fet una selecció de canapès i somiers amb la robustesa i resistència necessària per a aquest tipus d'instal·lacions. Incloem les bases elevables, que evitaran problemes d'esquena a les persones encarregades de fer els llits. Per més de deu unitats tenim descomptes especials.
 • Matalassos per a hotels
  A MOMA sabem de la importància que té oferir un bon descans als clients. És determinant a l'hora de repetir allotjament i els comentaris en xarxes socials i plataformes de reserves online tendeixen a ser bastant crítics amb els matalassos. En aquesta secció mostrem matalassos que a més de complir amb la normativa, ofereixen al client un descans reparador. Matalassos antichinches, ignífugs i ergonòmics que seran un descans per al client i hotel Per més de deu unitats tenim descomptes especials.
 • Llits geriàtrics
  Els llits geriàtrics estan concebuts per a aquelles persones que hagin de romandre llargs períodes de temps enllitades, millorant la qualitat de vida d'aquestes i de les persones que en tenen cura. Amb els carros elevadors elèctrics, s'aconsegueix tenir a la persona a l'altura que es desitgi sense cap esforç. A MOMA hem escollit les més robustes a més de les que compleixen amb les mesures de seguretat exigides.
 • Matalassos geriàtrics
  A MOMA Sabem que els matalassos geriàtrics tenen les seves particularitats. Han d'estar preparats per acollir persones durant llargs períodes de temps les 24 hores del dia, i alhora han de tenir la capacitat de poder articular. Els matalassos geriàtrics que hem seleccionat estan pensats per a tot això, oferint una alta qualitat de descans.
 • Complements geriàtrics
  Els complements geriàtrics ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones amb escassa mobilitat. Articles com les butaques geriàtriques o matalassos antiescares suposen un salt qualitatiu en el seu dia a dia.